Δήλωση εαρινών μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 20.12.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συμμετοχή των φοιτητών σε εξέταση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

ή

Επί πτυχίω εξεταστική μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου  31 του Ν.4452/2017 και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (αρ.6/13.12.2017), οι επί πτυχίω φοιτητές της Σχολής έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2018 και στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.

 

Η ανακοίνωση αφορά μόνο στους φοιτητές της Σχολής που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση των 10 εξαμήνων

(αριθμός μητρώου 04112-ΧΧΧ και παλαιότεροι).

 

Οι φοιτητές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εξέταση θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου του προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και μόνο τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα έτη.

 

Περίοδος υποβολής δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

προς εξέταση:

20/12/2017-14/1/2018

(οι παραπάνω ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά)

 

 

Ι: Δικαίωμα συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική εαρινών μαθημάτων έχουν οι φοιτητές που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε αυτά.

 

ΙΙ:  Όσοι λάβουν προβιβάσιμο βαθμό στην εξεταστική αυτή δεν θα έχουν τη δυνατότητα βελτίωσης σε επόμενες εξεταστικές.

 

ΙΙΙ: Οι φοιτητές που οφείλουν συνθετικά μαθήματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές που τους παρακολούθησαν προκειμένου να καθοριστεί αν μπορούν να εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα.

 

Συνημμένα Αρχεία: