Ανακοίνωση της 20ης/12/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21.12.2017

Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών ολοκλήρωσε τη διαδικασία διαβούλευσης πάνω στις προτάσεις αναδιαμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών.

Οι προτάσεις αυτές, όσον αφορά την ενδεχόμενη μείωση των μαθημάτων, διαμορφώθηκαν μετά την πρόσφατη έκκληση της επιτροπής προς τις περιοχές των μαθημάτων ως εξής:

Συνθετικά Μαθήματα από 12 σε 9 (1 συνθετικό ανά εξάμηνο)

Μαθήματα τεχνολογίας από 8 σε 7

Οι υπόλοιπες περιοχές θεωρούν ότι δεν μπορούν να προτείνουν μείωση των αντίστοιχων μαθημάτων τους. Ορισμένες αντιπροτείνουν την επεξεργασία αναδιαρθρώσεων των περιεχομένων στην προοπτική της ελάφρυνσης του φόρτου εργασίας των φοιτητών.

Με βάση αυτή την εξέλιξη των συζητήσεων η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών δεν θεωρεί ότι μπορεί να προχωρήσει σε αυτή τη θετική πρόταση για την αναδιάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών με μείωση των μαθημάτων.

Ζητά η συζήτηση στην Γενική Συνέλευση να πάρει υπόψη της την εκτεταμένη διαδικασία επεξεργασίας των προτάσεων από τους και τις συναδέλφους για να διαμορφώσει σκέψεις για τη διαχείριση του υφιστάμενου Προγράμματος Σπουδών στην επόμενη περίοδο επαναβελτιώνοντας τους στόχους.

 

α. Αποφόρτιση του προγράμματος με στόχο την προσαρμογή του νέου χρόνου φοίτησης στην 5ετία

β. Ενιαίο πτυχίο 5ετές

γ. Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων του αρχιτέκτονα μηχανικού