Ημερομηνίες δήλωσης διπλωματικών-διαλέξεων για την περίοδο Φεβρουαρίου 2018

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 10.1.2018

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Περίοδος Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα έως Παρασκευή

22.01.2018 26.01.2018

Εβδομάδα δήλωσης διαλέξεων  Φεβρουαρίου 2018 από τον επιβλέποντα διδάσκοντα στον Τομέα του και αποστολή καταλόγου από τους Τομείς στη Γραμματεία της Σχολής

Δευτέρα

12.02.2018

έναρξη διαλέξεων

Παρασκευή

16.02.2018

λήξη διαλέξεων

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Περίοδος Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα-Παρασκευή

08.01.2018 19.01.2018

Αιτήσεις εκπόνησης διπλωματικών για την περίοδο Ιουνίου 2018 από τους φοιτητές στη Γραμματεία

Δευτέρα Παρασκευή

29.01.2018 02.02.2018

Αιτήσεις για παρουσίαση διπλωματικής την περίοδο Φεβρουαρίου 2018 από τον επιβλέποντα διδάσκοντα στον τομέα του και αποστολή των καταλόγων στη Γραμματεία της Σχολής

Δευτέρα

12.03.2018

έναρξη εβδομάδας προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών

Παρασκευή

16.03.2018

λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών

Δευτέρα

19.03.2018

10.00 – 12.00 συνάντηση των εξεταστικών επιτροπών
στο Ιστορικό Κτίριο Πρυτανείας, για τη συγκριτική βαθμολογία
Κατάθεση βαθμολογίας στη Γραμματεία της Σχολής

 

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία: