Μάθημα Τρίτης 16 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 10.1.2018

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου στο μάθημα της Οικοδομικής 1, θα γίνουν μόνο τα Εργαστήρια των Ομάδων στις 15:30 στις ίδιες αίθουσες ανά Διδάσκοντα.