Τελικό πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου ακαδ. έτους 2017-2018

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 12.1.2018

Επισυνάπτεται το Τελικό  Πρόγραμμα Εξεταστικής χειμερινών μαθημάτων ακαδ. έτους 2017 – 2018 και εαρινών μαθημάτων ακαδ.έτους 2016 - 2017 για τους επί πτυχίω φοιτητές.

Συνημμένα Αρχεία: