Πρόσκληση επικουρικού-διδακτικού έργου στα μαθήματα της Σχολής 2017-2018 [εαρινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 12.1.2018

Όσοι μεταπτυχιακοί σπουδαστές/ριες των ΔΠΜΣ και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στα μαθήματα της Σχολής, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018, καλούνται να υποβάλουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, την συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του οικείου Τομέα από την Τρίτη 16/01/2018 έως και τη Δευτέρα 22/01/2018.

Επιπλέον πληροφορίες θα παρέχονται από τις Γραμματείες των Τομέων, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αναγράφονται στην σχετική προκήρυξη.

Προσοχή: Οι αιτήσεις, την τελευταία μέρα, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί αυστηρά έως τις 13:00, προκειμένου να πρωτοκολληθούν εμπρόθεσμα. Επίσης, η φωτογραφία στην αίτηση θα πρέπει να μην είναι συρραμμένη, καθώς οι αιτήσεις αυτές θα σκαναριστούν.