Πρόσκληση επικουρικού-διδακτικού έργου στο εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών 2017-2018 [εαρινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 12.1.2018

Όσοι μεταπτυχιακοί σπουδαστές/ριες των ΔΠΜΣ και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στο Διατομεακό Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018, καλούνται να υποβάλουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, την συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής (ισόγειο κτιρίου Τοσίτσα) από την Τρίτη 16/01/2018 έως και τη Δευτέρα 22/01/2018.

Προσοχή: Οι αιτήσεις, την τελευταία μέρα, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί αυστηρά έως τις 13:00, προκειμένου να πρωτοκολληθούν εμπρόθεσμα. Επίσης, η φωτογραφία στην αίτηση θα πρέπει να μην είναι συρραμμένη, καθώς οι αιτήσεις αυτές θα σκαναριστούν.