Απομάκρυνση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2017

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 19.1.2018

Οι μακέτες της έκθεσης των Διπλωματικών θα παραλειφθούν από τους κατόχους τους τις εξής ημέρες :

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 ώρα 12:00 – 14:00

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 ώρα 12:00-14:00

Με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Από τη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών