Τελικό πρόγραμμα εξετάσεων (ορθή επανάληψη)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 24.1.2018

Στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται οι αλλαγές επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

 

Απομάκρυνση μακετών

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 οι φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν τις μακέτες τους από τους χώρους παράδοσης

Συνημμένα Αρχεία: