Αλλαγή αίθουσας παράδοσης στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 3 & 5

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 02.2.2018

Οι παραδόσεις του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3 και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5 που θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 - 17:00 θα αλλάξουν αίθουσα ως εξής:

Παράδοση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3 στις αίθουσες Α102 και Α101.

Παράδοση Αρχιτκετονικού Σχεδιασμού 5 στην αίθουσα Α006.