Πρόγραμμα Διαλέξεων περιόδου Φεβρουαρίου 2018

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 05.2.2018

Ενημερώνονται οι φοιτητές:

1.Καταχώρηση Βαθμού Διάλεξης

α) Κατάθεση τεύχους διάλεξης και εντύπου - διάλεξης (επισυνάπτεται), στην  Βιβλιοθήκη του κτ. Αβέρωφ.

β) Προσκόμιση στη Γραμματεία του Τομέα, όπου ανήκει ο υπεύθυνος  της διάλεξης, της Βεβαίωσης Παραλαβής Διάλεξης (δίδεται από τη βιβλιοθήκη).

2. Projector

-Τα αμφιθέατρα A008, Α002,  Αμφ. Χώρων, T101 και αίθουσα Τ103 διαθέτουν Projector και σύνδεση με VGA καλώδιο.

Αν οι φορητοί υπολογιστές των σπουδαστών δεν διαθέτουν θύρα VGA  θα πρέπει να φροντίσουν να προμηθευτούν κατάλληλο σύνδεσμο.

 

Επισυνάπτονται:

α) Πρόγραμμα Διαλέξεων Φεβρουαρίου 2018

β) Έντυπο που πρέπει να συνοδεύει το τεύχος της διάλεξης,  το οποίο ο φοιτητής θα καταθέσει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.