Διαγωνισμός για βράβευση επιστημονικών και διπλωματικών εργασιών: "Οικόπολις 2018"

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 08.2.2018

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το ECOCITY, ο Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Περιβάλλον, αναγγέλλει την διοργανωσή των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΚΟΠΟΛΙΣ 2018 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις κατηγορίες:

  • ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 Επιστημονικών Εργασιών
  • ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 Διπλωματικών Εργασιών

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν μία ή περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά (info@ecocity.gr) έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 αποστέλλοντας φάκελλο υποψηφιότητας που περιλαμβάνει Αίτηση Συμμετοχής, Συνοπτική Περιγραφή Έργου και Συνοδευτικό Υλικό.

Περισσότερες πληροφορίες για τον κανονισμό των Βραβείων, για τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία υποβολής μπορείτε να βρείτε στο www.oikopolisawards.gr ή στο τηλ: 210-6196757.

Συνημμένα Αρχεία: