Σεμινάρια για ψηφιακά μέσα

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 12.2.2018

Στο SimLab,
Εργαστήριο Προσομοίωσης με Η/Υ για τον αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, κτίριο Αβέρωφ, θα διεξαχθούν σεμινάρια για τις παρακάτω ενότητες:

• Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και δημιουργία ψηφιακής πινακίδας (Adobe Master Collection).
• Ψηφιακός Σχεδιασμός (με autoCAD).

Συνημμένα Αρχεία: