Βεβαιώσεις Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 21.2.2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι λόγω της έναρξης του εαρινού εξαμήνου η Γραμματεία δεν εκδίδει πιστοποιητικά (βεβαιώσεις εγγραφής, αναλυτικής, κτλ.) σε φοιτητές που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο εαρινό εξάμηνο. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φοιτητές που κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στο πρωτόκολλο να γράφουν μία σημείωση ότι έχουν κάνει εγγραφή.