Πρόγραμμα Διπλωματικών περιόδου Φεβρουαρίου 2018

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 07.3.2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (Αρ.7.17/01/2018) η εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας έχει διάρκεια 2 ώρες:

  • παρουσίαση  45 λεπτά.
  • ερωτήσεις-παρατηρήσεις από την εξεταστική επιτροπή στον υπόλοιπο χρόνο.
  • ερωτήσεις από το κοινό εφόσον υπάρχει χρόνος (πριν τη συμπλήρωση των 2 ωρών).
Συνημμένα Αρχεία: