Βραβεία για υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες Ιδρύματος Χωραφά 2018 [παράταση]

Ημερομηνία: 
Τρίτη 03.4.2018

Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων για τα βραβεία του Ιδρύματος «Δ. Χωραφά» έτους 2018 που χορηγούνται σε υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΕΜΠ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας έως και τις 20.04.2018 και θα πρέπει να συνοδεύονται από δύο έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, ένα στην αγγλική γλώσσα και ένα στην ελληνική, όπως προβλέπεται από τη συνημμένη ανακοίνωση.

Συνημμένα Αρχεία: