Κατάθεση δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφής - αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. για το ακαδ. έτος 2017 - 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 12.4.2018

Η κατάθεση των δικαιολογητικών των αιτούντων μετεγγραφής - αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α.  ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα γίνει στη Γραμματείας της Σχολής στην αίθουσα Τ10 από τις 9:00 - 11:00  στις εξής ημερομηνίες:

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018

Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Τρίτη 17 Απριλίου 2018

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα      210 772 3330 ή 210 772 3332.