Δήλωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας περιόδου Οκτωβρίου 2018

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 16.4.2018

Οι αιτήσεις εκπόνησης διπλωματικής εργασίας περιόδου Οκτωβρίου 2018 θα γίνουν από 16 έως 26 Απριλίου 2018, στη Γραμματεία της Σχολής.