Υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στην Ιταλία

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 19.4.2018

Η ιταλική κυβέρνηση προχώρησε στην προκήρυξη υποτροφιών σε ξένους φοιτητές, καθώς και σε ιταλούς φοιτητές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η 30η Απριλίου 2018 στις 14.00 ώρα Ιταλίας.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη, στην αγγλική και την ιταλική γλώσσα.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Study in Italy.