Ε. Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8ΟΥ

Περιβάλλον, Τοπίο και Σχεδιασμός

Εξάντληση του συγγράμματος "Μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου"

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 25.4.2018

Το βιβλίο "Μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου" εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ έχει εξαντληθεί, μετά από ενημέρωση του εκδοτικού οίκου.

Όσοι έχουν δηλώσει στον Έύδοξο το συγκεκριμένο σύγγραμμα και δεν το έχουν παραλάβει, να  αλλάξουν τη δηλώσή τους στον Εύδοξο ως την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, δηλώνοντας την β' επιλογή.