Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου" 2018-2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 26.4.2018

Οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου», με Κατευθύνσεις:

Α1’: «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός − Χώρος – Πολιτισμός» με ειδίκευση  στην Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής

Α2’: «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός − Χώρος – Πολιτισμός» με ειδίκευση στα  Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Β’:   «Πολεοδομία και Χωροταξία»

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να υποβάλλουν από τις 8 Μαΐου μέχρι τις 24 Μαΐου 2018 και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρα 12:00 με 14:00 και μόνο την τελευταία μέρα 24 Μαΐου στις 10:00 με 12:00) στην αντίστοιχη Επιστημονική Γραμματεία (Πατησίων 42, κτήριο Τοσίτσα, 1ος όροφος) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τις Επιστημονικές Γραμματείες του ΔΠΜΣ:

Κατεύθυνση Α΄: Σοφία Αλεξανδροπούλου (γραφείο Τ104Β, τηλ. 210 772 2250,

 e-mail: salexandropoulou@arch.ntua.gr ),

Κατεύθυνση Β΄: (γραφείο Τ104Α, τηλ. 210 772 3806 )

και την ιστοσελίδα της Σχολής: www.arch.ntua.gr.