Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων 2018-2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 27.4.2018

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει 28 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, οι οποίες κατ’ αρχήν κατανέμονται στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

  1. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα I «Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού»,
  2. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα II «Πολεοδομίας – Χωροταξίας»,
  3. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα III «Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού» και
  4. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα IV «Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής»

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (αναφέρονται στην συνημμένη προκήρυξη) στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας της Σχολής από την Τετάρτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρα 12:00 με 14:00).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τους υπευθύνους του Γραφείου, Καλευρά Αλέξανδρο και Σπινάσα Χριστίνα, στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα, γραφείο Τ.109, τηλ: 210-7723396, 210-7723376, fax: 210-7723329, e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr.

 

Σχετικά με την τελευταία μέρα [Πέμπτη 24/05/2018]:

Την Πέμπτη 24/05/2018, το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας θα δέχεται αιτήσεις
από τις 10:00 έως και τις 13:00.

 

Σχετικά με τα πτυχία/διπλώματα της αλλοδαπής:

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί (επισυνάπτεται πρότυπο).

Σχετικά με την ταχυδρομική αποστολή φακέλων:

Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και την τελευταία μέρα [24/05/2018]. Σας παρακαλούμε πολύ, όμως, όπως φροντίσετε για την έγκαιρη αποστολή του φακέλου σας, έτσι ώστε να τον έχουμε παραλάβει μέχρι τις 24 Μαίου, για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας. Επίσης, για να είμαστε ενήμεροι και να αναμένουμε τον φάκελό σας (σε περίπτωση που καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο), σας παρακαλούμε, μόλις τον στείλετε να μας ενημερώσετε μέσω e-mail στο postgrad-secr@arch.ntua.gr, επισυνάπτοντας και το αντίγραφο της αίτησής σας.

Διεύθυνση αποστολής:

Πατησίων 42, Τ.Κ.: 10682, Αθήνα
Συγκρότημα Πατησίων, κτίριο Τοσίτσα
Γραφείο Τ.109, 1ος όροφος