Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την οικονομική υποστήριξη της συμμετοχής των τελειοφοίτων σπουδαστών του Ιδρύματος σε συνέδρια έτους 2017 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03.5.2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αναφέρεται στο κληροδότημα "Δημητρίου Θωμαΐδη" και ειδικότερα στην υποστήριξη της συμμετοχής τελειοφοίτων για συμμετοχές σε συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017, με καταλητκική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 26η.07.2018.

Συνημμένα Αρχεία: