Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την επίδοση βραβείου φοιτητών που δημοσίευσαν εργασία σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2017 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03.5.2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αναφέρεται στην ανακοίνωση του βραβείου "Δημητρίου Θωμαΐδη" για τη βράβευση των φοιτητών που δημοσίευσαν εργασία σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2017 με καταλητική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών την 26η.07.2018.

Συνημμένα Αρχεία: