Ημερομηνίες για Διπλωματικές - Διαλέξεις Περιόδου Ιουνίου 2013

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 16.5.2013
  • Δήλωση για εκπόνηση Διπλωματικής περιόδου Οκτωβρίου 2013 θα γίνεται στη Γραμματεία της Σχολής από 1 έως 12 Απριλίου 2013.

  • Δήλωση για παράδοση Διαλέξεων περιόδου Ιουνίου 2013 θα γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα από 13 έως 17 Μαϊου 2013 (παρουσίαση 17 έως 21 Ιουνίου 2013).

  • Δήλωση για παράδοση Διπλωματικών περιόδου Ιουνίου 2013 θα γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα, από 20 έως 24 Μαϊου 2013 (παρουσίαση 10 έως 16 Ιουλίου 2013).

Οι ημερομηνίες για τη κλήρωση σχετικά με το πρόγραμμα διαλέξεων και διπλωματικών θα ανακοινωθούν.

Συνημμένα Αρχεία: