Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18.5.2018

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση».

 

 

ΦΕΚ: 515/09.05.2018 τ. Γ΄

Κωδικός θέσης: APP6182

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην σελίδα: https://apella.minedu.gov.gr

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 16/05/2018

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 10/07/2018