Ημερομηνίες Διαλέξεων -Διπλωματικών περιόδου Ιουνίου 2018

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 01.6.2018

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 

Δευτέρα έως Παρασκευή

04.06.2018 08.06.2018

Εβδομάδα δήλωσης διαλέξεων  Ιουνίου 2018 από τον επιβλέποντα διδάσκοντα στον Τομέα του και αποστολή καταλόγου από τους Τομείς στη Γραμματεία της Σχολής

Τετάρτη

27.06.2018

έναρξη διαλέξεων

Παρασκευή

29.06.2018

λήξη διαλέξεων

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

 
     

Δευτέρα Παρασκευή

11.06.2018 15.06.2018

Αιτήσεις για παρουσίαση διπλωματικής την περίοδο Ιουνίου 2018 από τον επιβλέποντα διδάσκοντα στον τομέα του και αποστολή των καταλόγων στη Γραμματεία της Σχολής

Δευτέρα

09.07.2018

έναρξη εβδομάδας προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών

Παρασκευή

13.07.2018

λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών