Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ

Α: Η αφίσα ως εργαλείο σύνθεσης και μέσο επικοινωνίας

Εξέταση

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 04.6.2018

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

4027 Ε.Θ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 8

Η αφίσα ως εργαλείο σύνθεσης και
επικοινωνίας

Ως ημέρα εξέτασης του μαθήματος έχει
οριστεί η Παρασκευή 8/6, ώρα 9:00. Η εξέταση περιλαμβάνει και την παρουσίαση της εργασίας σας και θα διαρκέσει ως τις 12:30. Ευχαριστούμε

Νίνα Παππά