Υποτροφία "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακαδ. έτους 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 12.6.2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με την απόφαση της 4ης/2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (10.05.2018), σύμφωνα με την οποία δεν θα χορηγηθεί η υποτροφία "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακαδ. έτους 2017-2018, δεδομένου ότι ουδείς υποψήφιος κατέθεσε αίτηση.

Συνημμένα Αρχεία: