Επίδοση της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" έτους 2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 12.6.2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση Συγκλήτου (συνεδρίαση 10.05.2018) για τη χορήγηση της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" έτους 2017.

Συνημμένα Αρχεία: