Χορήγηση υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" έτους 2015

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 12.6.2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση Συγκλήτου (συνεδρίαση 10.05.2018) για την χορήγηση της υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" έτους 2015.

Συνημμένα Αρχεία: