Επίδοση βραβείου "ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ" για επίδοση του 5ου-6ου εξ. ακαδ. έτους 2015-2016 και 7ου-8ου εξ. ακαδ. έτους 2016-2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 12.6.2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 10.05.2018) γαι τη χορήγηση του βραβείου "ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ", για την επίδοση του 5ου-6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016 και 7ου-8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017.

Συνημμένα Αρχεία: