Πρόσκληση παροχής επικουρικού-διδακτικού έργου 2018-2019 [χειμερινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.7.2018

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί σπουδαστές/ριες των Δ.Π.Μ.Σ. και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στα μαθήματα και τα Διατομεακά Εργαστήρια της Σχολής, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, καλούνται:

  • να υποβάλουν από την Τρίτη 10/07/2018 έως και την Τετάρτη 25/07/2018 ή
  • να αποστείλουν ταχυδρομικά έως και τη Δευτέρα 20/08/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου),

την συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Επιπλέον πληροφορίες θα παρέχονται:

  • σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, από την κα Άννα Γκουτίδη, Γραφείο Κοσμήτορα, 5ος όροφος κτιρίου Τοσίτσα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7723872, e-mail: agoutidi@arch.ntua.gr,
  • σχετικά με τις γνωστικές περιοχές και τα μαθήματα της Σχολής, από τις Γραμματείες των Τομέων και
  • σχετικά με τα Διατομεακά Εργαστήρια της Σχολής, από τα αντίστοιχα εργαστήρια.

Συμπληρωματική ανακοίνωση: Όσοι/ες Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που λαμβάνουν υποτροφία (ΙΚΥ, ΕΛΚΕ κλπ) επιθυμούν να παρέχουν επικουρικό – διδακτικό έργο (χωρίς πρόσθετη αμοιβή) στη γνωστική περιοχή «Ιστορία και Θεωρία», καλούνται να υποβάλουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά την σχετική αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση.