Για το μοίρασμα των καμαρινιών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 11.7.2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι η αναδιανομή και το μοίρασμα καμαρινιών θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου.

από τη Γραμματεία