Κατάλογος επιτυχόντων/ουσών μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 2018 - 2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 13.7.2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, συνεδρία αρ. 18/12-07-2018 ενέκρινε τον κατάλογο των επιτυχόντων/-ουσών μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο ΔΠΜΣ "Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός  στις δύο κατευθύνσεις Α και Β, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Όσοι υποψήφιοι/-ες έγιναν δεκτοί/-ες:

·         οφείλουν να ενημερώσουν (μέσω e-mail στο salexandropoulou@arch.ntua.gr) την Επιστημονική Γραμματεία έως και την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, ώρα 12:00, αν αποδέχονται τη θέση ή αν δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, για να πραγματοποιηθεί η καταχώρησή τους και να πάρουν αριθμό μητρώου.

·         όσοι/όσες έχουν εκκρεμότητες σχετικά με τα δικαιολογητικά τους όπως: αντίγραφο διπλώματος και πράξη αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, οφείλουν να τις τακτοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν. Τα δύο τελευταία αποτελούν, σύμφωνα και με την προκήρυξη των θέσεων, προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί οπωσδήποτε. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν το δικαίωμα της εγγραφής τους σε αυτό.

Όσοι υποψήφιοι/-ες δεν έγιναν δεκτοί/ες οφείλουν να αναζητήσουν το φάκελό τους μετά το πέρας των εγγραφών στο ΔΠΜΣ που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο 2018.