Βεβαιώσεις αποδοχής νέων Υποψηφίων Διδακτόρων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 13.7.2018

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι όσοι/ες χρειάζεστε άμεσα βεβαίωση εγγραφής ως Υποψήφοι/ες Διδάκτορες (Υ.Δ.) μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ανακοίνωση.

Οι βεβαιώσεις θα είναι έτοιμες την Τρίτη 17/7, εφόσον αποσταλούν σήμερα οι σχετικές αιτήσεις.