Πρόσκληση παροχής επικουρικού-διδακτικού έργου 2018-2019 [χειμερινό εξάμηνο] συμπληρωματική ανακοίνωση

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 13.7.2018

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή επικουρικού – διδακτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι όσοι/ες Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που λαμβάνουν υποτροφία (ΙΚΥ, ΕΛΚΕ κλπ) επιθυμούν να παρέχουν επικουρικό – διδακτικό έργο (χωρίς πρόσθετη αμοιβή) στη γνωστική περιοχή «Ιστορία και Θεωρία», καλούνται να υποβάλουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά την συνημμένη αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.