Πρόσκληση παροχής επικουρικού-διδακτικού έργου 2018-2019 [χειμερινό εξάμηνο] συμπληρωματική ανακοίνωση για νέους Υ.Δ.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 24.7.2018

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή επικουρικού – διδακτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι όσοι/ες Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες έγιναν δεκτοί/ές στη Γ.Σ. της 12/07/2018 και επιθυμούν να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στις γνωστικές περιοχές ή/και στα Διατομεακά εργαστήρια της Σχολής, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτησή τους, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης είναι να έχει συγκροτηθεί η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για τη Διδακτορική τους Διατριβή, το αργότερο έως τη Γ.Σ. της 19/09/2018.