Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 26.7.2018

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018.

 

Η εξέταση του διασχολικού μαθήματος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 8:30 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,  Σχολή Αγρονόμων -  Τοπογράφων, κτ. Λαμπαδάριο, αιθ. Λ20 & Λ21.

Συνημμένα Αρχεία: