Ημερομηνίες Διαλέξεων -Διπλωματικών περιόδου Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 27.7.2018

Δευτέρα έως Παρασκευή

03.09.2018 07.09.2018

Εβδομάδα δήλωσης διαλέξεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 από τον επιβλέποντα διδάσκοντα στον Τομέα του και αποστολή καταλόγου από τους Τομείς στη Γραμματεία της Σχολής

Δευτέρα

24.09.2018

Έναρξη διαλέξεων

Πέμπτη

27.09.2018

Λήξη διαλέξεων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

  • Αιτήσεις εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για την περίοδο Φεβρουαρίου 2019 παραλαμβάνονται και επιστρέφονται στην κεντρική Γραμματεία της Σχολής από 3 έως 14 Σεπτεμβρίου 2018   

---------------

 

--------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δευτέρα Παρασκευή

17.09.2018 21.09.2018

Αιτήσεις για παρουσίαση διπλωματικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 από τον επιβλέποντα διδάσκοντα στον τομέα του και αποστολή των καταλόγων στη Γραμματεία της Σχολής

Δευτέρα

22.10.2018

Έναρξη εβδομάδας προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών

Παρασκευή

26.10.2018

Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών