Παράδοση τεύχους του μαθήματος Οικοδομική 1-Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 28.8.2018

Η παράδοση των τευχών της Άσκησης εξαμήνου της Οικοδομικής 1 θα γίνει στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής από τις 12.00 που τελειώνει το Διαγώνισμα μέχρι τις 14.00, τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018.