ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΜΑΚΕΤΩΝ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 12.9.2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδοποιούνται οι σπουδαστές/τριες που έχουν παραδώσει μακέτες στα γραφεία του Τομέα ΙΙΙ, να τις παραλάβουν άμεσα.

τελική ημερομηνία Τετάρτη 19/9/2018, ώρες 9.00 - 15.00.

Μετά θα πεταχτούν κ δεν φέρουμε καμία ευθύνη

Εκ της Γραμματείας του Τομέα ΙΙΙ