Πρόγραμμα διαλέξεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 17.9.2018

Ενημερώνονται οι φοιτητές:

1.Καταχώρηση Βαθμού Διάλεξης

α) Κατάθεση τεύχους διάλεξης και εντύπου - διάλεξης (επισυνάπτεται), στην  Βιβλιοθήκη του κτ. Αβέρωφ.

β) Προσκόμιση στη Γραμματεία του Τομέα, όπου ανήκει ο υπεύθυνος  της διάλεξης, της Βεβαίωσης Παραλαβής Διάλεξης (δίδεται από τη βιβλιοθήκη).

2. Projector

-Τα αμφιθέατρα A008, Α002,  Αμφ. Χώρων, T101 και M318 διαθέτουν Projector και σύνδεση με VGA καλώδιο.

Αν οι φορητοί υπολογιστές των σπουδαστών δεν διαθέτουν θύρα VGA  θα πρέπει να φροντίσουν να προμηθευτούν κατάλληλο σύνδεσμο.

Προσοχή: Οι φοιτητές μπορούν να δοκιμάσουν την προβολή της διάλεξής τους και τη σύνδεση των υπολογιστών τους στο εργαστήριο Τεκμηρίωσης (κτ. Μπουμπουλίνας, 5ος όροφος) καθημερινά και ώρα 12:00 - 15:00. Δεν παρέχεται τεχνική υποστήριξη στα αμφιθέατρα.

 

Επισυνάπτονται:

α) Πρόγραμμα Διαλέξεων Σεπτεμβρίου 2018

β) Έντυπο που πρέπει να συνοδεύει το τεύχος της διάλεξης,  το οποίο ο φοιτητής θα καταθέσει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.