Συνάντηση για το πρόγραμμα διπλωματικών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2018

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 28.9.2018

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Η συνάντηση για το πρόγραμμα των διπλωματικών περιόδου Οκτωβρίου 2018,

θα γίνει την Τετάρτη 3-10-2018 στην αίθουσα Τ217 και ώρα 13:00 μ.μ.