Δήλωση ομάδων 2018-2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 02.10.2018

Οι σπουδαστές μπορούν να δηλώσουν ομάδες (έως 4 ατόμων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: regionalplanning1@gmail.com, μέχρι την Τετάρτη 03/10/2018 το βράδυ.

Οι σπουδαστές δεν πρέπει να αναφέρουν φροντιστήριο διδάσκοντα. Η κατανομή των ομάδων ανά φροντιστήριο θα γίνει από την διδακτική ομάδα (μετά από την υποβολή των δηλώσεων).

 

Η Διδακτική Ομάδα