ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞ. 2018-19

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 04.10.2018

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (Α΄ Εξάμηνο): Τετάρτη, 12.00-13.45, Κτ. Μπουμπουλίνας, Αίθ. Μ321.