Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Εισαγωγική διάλεξη Ειδ. Θεμ. Χώρου + Επικ. 7ου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 08.10.2018

Την Τρίτη 9.10.2018 θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγική διάλεξη-παρουσίαση του μαθήματος των Ειδικών Θεμάτων Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας 7ου Εξαμήνου ('Κενό' + Χρόνος'), με θέμα:

"Έννοιες και Θεωρίες ως Εργαλεία Οργάνωσης του Χώρου".

15:30, Αμφιθέατρο Τομέα ΙΙΙ, 4ος Όροφος, Κτ. Τοσίτσα.

Ο Διδάσκων

Ν.-Ι. Τερζόγλου

 

On Tuesday, 9.10.2018 the introductory lecture-presentation of the Special Topics in Architectural Space and Communication ('Void' + 'Time')  will take place, on the theme:

"Concepts and Theories as Tools for the Organization of Space".

15:30, Amphitheatre of Department III, 4th Floor, Tositsa Building.

N.-I. Terzoglou, Assistant Professor