Πολεοδομία και Χωρικός Σχεδιασμός 3 - Τρίτη 9/10/2018

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 08.10.2018

Το μάθημα Πολεοδομία και Χωρικός Σχεδιασμός 3, θα γίνει την Τρίτη 9/10/2018 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, στις 10:00 π.μ. και στις αίθουσες Α003, Α006, Α101