ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞ. 2018-19

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 09.10.2018

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙII (Γ΄ Εξάμηνο): Πέμπτη, 09.00-10.45, Κτ. Μπουμπουλίνας, Αίθ. Μ321.