ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MYCOURSES

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 09.10.2018

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο. Συγκεκριμένα, το URL  του μαθήματος στο mycourses (χρειάζεται να εγγραφείτε) έχει ως εξής: 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1169

Δρ. Ζωή Εξάρχου